Vážení záujemcovia o jazykové vzdelávanie,

od septembra 2021 prechádza jazykové centrum na jazykové vzdelávanie systému „rodinnej školy“, čo znamená, že vyučovať sa bude v miniskupinách s maximálnym počtom 5 klientov, pričom samozrejme i naďalej budeme poskytovať individuálne vyučovanie s 1 alebo 2 klientmi, miniskupiny po 3 klientoch a miniskupiny so 4 – 5 klientmi. Nakoľko jazykové centrum nespadá pod štátne jazykové školy, ani pod žiadnu samosprávu, riadi sa v prípade obmedzení zo strany štátu vyhláškou pre súkromné inštitúcie, čo znamená, že prezenčná výuka môže prebiehať aj po uzavretí štátnych škôl a krúžkov pod samosprávou miest a obcí, čo je samozrejme veľká výhoda oproti štátnym jazykovým školám. V prípade úplného uzatvorenia firiem vieme samozrejme po dohode dočasne zastrešovať jazykové vzdelávanie online výukou.

Ďalšou zmenou v prospech Vás bude platba vzdelávania týkajúca sa ročných kurzov detí, ktoré sa nebudú platiť za celý školský rok naraz, ale vždy po jednotlivých leveloch. Každý level má 20 vyuč.hodín. Keď sa jednotlivý level odučí, až následne potom sa bude hradiť nový, čo je samozrejme finančne prijateľnejšie i pre Vás. Jazykové centrum pristúpilo k novému systému výuky a platieb vzhľadom na chaotické a často nelogické nariadenia vlády, kedy sme museli mať prerušenú výuku v čase úplného uzatvorenia prevádzok a mimoriadne riešiť vzniknuté situácie, ktoré spôsobili množstvo ťažkostí nezavinenými súkromnými inštitúciami, ale nepremyslenými nariadeniami.
Pevne verím, že uvedené novinky budete vnímať pozitívne:)

V prípade záujmu o zápis do jazykového kurzu je potrebné poslať si záväznú online prihlášku a v termíne od 02.09. do 14.09.2021 vždy v čase od 14.00 do 16.00 hod. bude prebiehať osobný zápis v jazykovom centre, na ktorom bude potrebné sa zúčastniť, kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie k jazykovému vzdelávaniu, ktoré Vás budú zaujímať.

Naše deti prišli v priebehu minulého šk.roka o veľkú časť riadneho vzdelávania, čo im spôsobí nemalé problémy v novom školskom roku. V oblasti jazykového vzdelávania sa im budeme snažiť čo najviac pomôcť, tak, ako to robíme už 16 rokov. A nielen samozrejme deťom :)

Teším sa na stretnutie s Vami!

Mgr. Júlia Cabuková

Záväzná prihláška

juliette jazykova skola cadca kurzy