(platný od 01. 09. 2020)

PRAVIDELNÁ VÝUKA (minimálne 1x/týždenne/2 vyuč.hod.)
NEJ/ANJ/ŠPA/FRJ/RUJ

1 klient 10 €/vyuč.hod. A0-B1, indiv. výuka
  12 €/vyuč.hod. (špecifická príprava, maturita, certifikáty)
2 klienti 12 €/vyuč.hod./6 € /klient A0-B1
  16 €/vyuč.hod./8 €/klient B2-C2
3 klienti 15 €/vyuč.hod./5 €/klient A0-B1, 20 hod./100 €/klient
  18 €/vyuč.hod./6 €/klient B2-C2, 20 hod./120 €/klient
4-5 klientov (miniskupina) 25hod./100 €/klient/kurz
6 klientov (max.počet) 30hod./100€/klient/kurz

 

Celoročné kurzy (deti MŠ, ZŠ, október-jún)

  • 1x/týždenne/90 min. - 200 €/šk.rok (deti od 8 rokov)
  • 1x/týždenne/90 min. - 220 €/šk.rok (deti od 3 do 8 rokov)
  • 2x/týždenne/60 min. - 240 €/šk.rok (deti 3-4 roky)


Maturanti a žiaci SŠ

riadia sa cenníkom pravidelnej výuky podľa počtu klientov v skupine


Výuka jazykov v sobotu (na objednávku)

1 klient 12 €/vyuč.hod. A0-B1, indiv. výuka
  14 €/vyuč.hod. (špecifická príprava/certifikáty B2-C2)
2 klienti 16 €/vyuč.hod./ 8 €/klient A0-B1
  18 €/vyuč.hod./ 9 €/klient B2-C2
3 klienti 18 €/vyuč.hod./ 6 €/klient (miniskupina), 20 hod./120 €/klient
  21 €/vyuč.hod./ 7 €/klient B2-C2, 20 hod./140 €/klient

 

Pri individuálnej výuke (1 klient, 2 klienti) si klienti predplácajú na prvom stretnutí 10 vyuč.hodín, ktoré si absolvujú po dohode s lektorkou.
Po ukončení 10-hodinovky sa môžu rozhodnúť, či budú pokračovať v ďalšej 10-hodinovke.

Pri detských kurzoch do 8 rokov je v cene množstvo materiálu (nie knihy), pitný režim, malá sladkosť za odmenu).

Rovnako je obmedzený počet klientov v skupine:

  • Dospelí: maximálny počet 6
  • Deti: maximálny počet 8

Niekedy môže byť udelená výnimka v skupine, čo závisí od zloženia skupiny.

Pri výbere jazykovej školy dávam rodičom do pozornosti, aby sa informovali na počet detí v skupinách, nakoľko niektoré jazykové školy môžu mať cenu o niečo nižšiu, ale počet detí v skupine majú aj 15.
Efektivita výuky jazyka sa v takomto prípade míňa účinkom.