Sprievodná pieseň letným táborom, ktorou deti začínali a končili každý deň.

Jednou z foriem učenia slovnej zásoby sú piesne, tentokrát na tému zvieratká. Deti ich milujú.

Fašiangové partytime a príjemné učenie slovnej zásoby na kurze angličtiny

Učenie cudzieho jazyka formou piesní patrí medzi obľúbené aktivity detí ... naše deti podávajú skvelé výkony pod vedením skvelej pani lektorky

Merry Christmas od našich detí s christingle, ktoré si vyrobili v rámci výučby angličtiny... pre Vás

Jeden z anglických zvykov v čase adventu... výroba christingle v rámci výučby angličtiny malých detí u nás.

Vyučovanie angličtiny, plné kreativity, ktoré deti baví...