Špecializovaný jazykový kurz pre maturantov v trojhodinových alebo dvojhodinových blokoch dôkladne pripraví účastníkov na maturitnú skúšku podľa úrovne (B1, B2, C1). Kurz ponúka jedinečnú príležitosť precvičiť si všetky zručnosti potrebné na zvládnutie skúšky a precvičiť si priebeh celej skúšky.

jazykova skola cadca juliette kurz maturanti

Kurz je možné otvoriť i na základe Vašej požiadavky pre uchádzačov len z jednej triedy v úzkom kruhu. Ak máte takúto skupinku, tak sa stačí už len zapísať. Pri určení dňa a hodiny jazykového kurzu sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety, pokiaľ sa včas zahlásite a kapacita jazykovej školy to ešte dovolí.

Cieľ kurzu:

  • Príprava na internú a externú časť maturitnej skúšky
  • Zvládnutie 30 maturitných tém
  • Systematický posluch textov a následná práca s úlohami zameranými na vypočuté texty
  • Čítanie s porozumením a následnými úlohami
  • Každé stretnutie je zamerané na slovnú zásobu 1 maturitnej témy, na ktorom sa strieda konverzácia na danú tému, opakovanie vybraného gramatického javu, posluch, čítanie s porozumením a následné opakovanie
  • Každé stretnutie sa vyznačuje pestrosťou výuky, to znamená, že s monotónnym vyučovaním zameraným na 1 činnosť sa u nás nemôžete stretnúť
  • Kurz prebieha v malých skupinách, preto je efektivita pre každého účastníka pri pravidelnej účasti zaručená

PONÚKAME PRÍJEMNÉ PROSTREDIE, PRIATEĽSKÚ ATMOSFÉRU, OBČERSTVENIE A PROFESIONÁLNY PRÍSTUP.

Máte otázky? Kontaktujte nás.