Jazykové centrum začalo svoju činnosť v marci 2006.
Hlavnou náplňou jazykového centra je špecializácia na nemecký jazyk vo všetkých oblastiach a špecializácia na detskú anglickú jazykovú škôlku od 3 rokov.
Okrem výuky nemeckého jazyka sa vedie výuka anglického, španielskeho, francúzskeho a ruského jazyka v polointenzívnych a intenzívnych kurzoch, zameraných na získanie medzinárodných certifikátov, štátnych a maturitných skúšok.

Zameriavame sa na dospelých, študentov a tínedžerov – na začiatočníkov, mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých. Špeciálnu pozornosť venujeme deťom od 3 rokov, pre ktoré je starostlivo a zodpovedne vytvorené prostredie na výuku jazyka hravou formou s občerstvením. Jazykové centrum Juliette je jazyková škola s najdlhšou tradíciou špecializácie na najmenšie deti v Čadci, na základe čoho sa starostlivo vybudoval vzdelávací koncept pre deti, ktorý sa teší veľkej obľúbenosti. Nezanedbateľný je i fakt, že deti majú priestory špeciálne určené len im.

Okrem všeobecnej výuky jazykov sa jazykové centrum špecializuje i na výuku jazyka pre opatrovateľky, odbor kuchár-čašník, obchodnú komunikáciu, zameriavame sa na 9. ročníky ZŠ, ktoré jazykovo pripravuje na nástup na SŠ, na 3.ročníky učebných odborov, ktoré pripravuje na nadstavbové maturitné štúdium a iné špecializácie podľa požiadaviek záujemcu.

Vedieme firemné kurzy, individuálne vyučovanie, maturitné kurzy a kurzy „šité na mieru", kde sa zostavuje individuálny plán podľa požiadaviek malej skupinky záujemcov.

Cez letné mesiace sa poriada detský letný jazykovo-relaxačný tábor pre deti od 6 rokov a detská letná jazyková škôlka.
Vyučovanie prebieha v príjemnom a priateľskom prostredí plnom zelene pod vedením skúsených slovenských lektorov, pre ktorých je ich práca zároveň záľubou.