Jazykové vzdelávanie našich detí závisí od nášho postoja - postoja rodičov. Doprajme deťom systematické ucelené jazykové vzdelávanie… Začiatok školského roka začína takmer v každej rodine so školopovinnými deťmi i problematikou riešenia krúžkov. U mňa je to už niekoľko rokov úsmevným konštatovaním mojich dcér: "Jasné, mami, športový a umelecký si vyberáme my, o jazykoch s nami nediskutuješ."

Milí priatelia,za posledné 4 roky som zaznamenala u nás značný vzostup záujmu o nemecký jazyk, čo je z môjho pohľadu spôsobené viacerými faktormi. Prvým z nich je špecializácia jazykovej školy na tento jazyk. Záber je veľmi široký - od 3ročných detí cez školopovinné deti, maturantov, dospelých v rôznych špecializáciách (opatrovateľky, kuchár, čašník, obchodná komunikácia…) na úrovniach A1-C1 s možnosťou prípravy na medzinárodné certifikáty.

Milí rodičia, často dostávam túto otázku, ktorú Vám rada zodpoviem nielen z pohľadu mamy 2 dcér, ale i z pohľadu svojich dlhoročných skúseností v oblasti výuky cudzieho jazyka. 
Detský vek je obdobie, kedy dieťa vníma všetko okolo seba veľmi citlivo a intenzívne. Je to čas schopnosti najlepšie prijímať nové informácie, uložiť vo svojej hlavičke prirodzený spôsob osvojenia si nového jazyka.

Pri výbere jazykovej školy a vhodného vzdelávania (individuálne, miniskupiny, väčšie skupiny) pre deti rodič zvažuje samozrejme viacero aspektov - cenu, intenzitu výuky, polohu jazykovej školy, referencie... Na čo by však rodičia nemali zabudnúť, je informovať sa, aký je maximálny počet detí v skupine (pokiaľ nejde o vyučovanie v miniskupine) a či je podobné vekové rozpätie detí v kurze.