Jazykové vzdelávanie našich detí závisí od nášho postoja - postoja rodičov. Doprajme deťom systematické ucelené jazykové vzdelávanie… Začiatok školského roka začína takmer v každej rodine so školopovinnými deťmi i problematikou riešenia krúžkov. U mňa je to už niekoľko rokov úsmevným konštatovaním mojich dcér: "Jasné, mami, športový a umelecký si vyberáme my, o jazykoch s nami nediskutuješ."

julia cabukova jazykova skola juliette cadcaHranica medzi našou ústretovosťou a nekompromisnosťou by sa mala ustáliť. Podporovať naše deti v tom, čo ich baví, prináša im radosť a napĺňa ich... potom príde na rad problematika menej pre deti zaujímavých činností, medzi ktoré patria aj cudzie jazyky, čiže niečo, čo deti väčšinou nevnímajú ako hobby, ale čo je v dnešnej dobe z hľadiska perspektívy uplatnenia sa na trhu práce takmer nevyhnutné...

Ruku na srdce, milí rodičia, koľko detí vo veku, ktoré si začínajú už uvedomovať svoju osobnosť, považuje cudzí jazyk za niečo zábavné? Je to niečo pre ne, čo musia a robia všetko pre to, aby taký záujmový krúžok nemuseli mať. Je jasné, že hokej, futbal, plávanie, klavír, gitara sú predsa zaujímavejšie a taký krúžok si dieťa väčšinou vyberie samo. Čo sa týka cudzieho jazyka, je na nás, milí rodičia, aby sme deti správne motivovali a možno boli aj trochu nekompromisní... a taktiež by sme mali byť i v očakávaní výsledkov trpezliví. Koľko sa učíme materinský jazyk? ...cca 6 rokov a to v tomto veku dieťa ešte nepozná význam všetkých slov a to je denno-denne od narodenia v prostredí materinského jazyka.

U nás majú deti ucelený systém jazykového vzdelávania od 3 rokov. Máme kurzy detí, ktoré k nám chodia systematicky už 6.rok, a čo ma veľmi teší, je pozitívna spätná väzba rodičov, ktorí vidia, že takéto jazykové vzdelávanie prináša ich deťom zlepšenie v danom jazyku. Dôležité ale je, vzdelávanie neprerušovať. Jazykové kurzy u nás deti nezaťažujú, nestresujú, môžu im len prospieť a to sa týka i detí, ktoré nastupujú do 1.ročníka, nakoľko výuka takýchto detí prebieha ešte zábavnou formou. Nezabudnite ale, milí rodičia, že dôležitá je i Vaša spolupráca s nami, na základe ktorej máte poznatky o práci Vášho dieťaťa na kurze, a na základe ktorej môžeme našu prácu neustále zlepšovať.

Nesľubujem Vám, že Vaše dieťa bude perfektné v cudzom jazyku po roku, ale môžem Vás uistiť, že našou prácou sa snažíme v deťoch vzťah k cudziemu jazyku vybudovať, rozvíjať najmä ich komunikačnú úroveň (malé skupiny) a tým ich pripravovať pre reálne využitie jazyka... Môj príspevok je písaný nielen z pohľadu dlhoročných skúseností v oblasti výuky cudzieho jazyka, ale najmä z pohľadu matky 2 dcér, ktoré sa vzdelávajú v jednom cudzom jazyku od 3 rokov a v druhom od 5 rokov (staršia dcéra sa rozhodla tento rok pustiť už do 4. cudzieho jazyka) a môžem povedať, že vôbec netuším, čo sa v ANJ učia v škole, nie preto, že by ma to nezaujímalo, ale preto, že problémy s cudzím jazykom sme doma nikdy riešiť nemuseli…

Ak máte nejaké dotazy, respektíve má Vaše dieťa problém s cudzím jazykom, neváhajte ma kontaktovať a objednať si konzultáciu, spolu určite nájdeme riešenie...

Mgr. Júlia Cabuková