Nemecký jazyk je našou špecializáciou. Zameriavame sa na mnohé oblasti, ktoré sa snažíme sprostredkovať pomocou rôznych dynamických foriem výuky vlastného vzdelávacieho programu vybudovaného na základe dlhoročných skúseností so všetkými vekovými skupinami, začínajúc deťmi od 3 rokov, cez školopovinné deti, maturantov, dospelých v rôznych špecializáciach (opatrovateľky, kuchár, čašník…) na úrovniach A1-C1 s možnosťou prípravy na medzinárodné certifikáty. Taktiež forma výuky je rôznorodá – od individuálnej výuky, cez miniskupiny (2, 3, 4 klienti), kurzy (6 klientov) až po firemné kurzy zostavené podľa individuálneho plánu.

Forma výuky vždy závisí od individuálneho posúdenia, následného odporúčania a vzájomnej dohody.