Už od založenia jazykovej školy v roku 2006 sa venujeme deťom od 3 rokov. Ako jediná jazyková škola v Čadci vzdelávame deti už 13 rokov v priestoroch určených len pre deti. Vzdelávanie detí nemáme len ako vedľajšiu ponuku, ale venujeme sa im s plným nasadením.

Učiť sa cudzí jazyk od 3 rokov predstavuje aktivity, ktoré deti upútajú a rozvíjajú ich predstavivosť, aby prirodzené učenie sa jazyka vnímali ako hru. Vaše deti budú u nás spievať, tancovať, maľovať, kreatívne tvoriť nielen prostredníctvom hier, ale aj interaktívneho sa zapájania do prirodzeného vyučovacieho procesu. Samozrejmosťou je pitný režim a sladká odmena na konci vyučovacej hodiny. Vyučovanie prebieha v prostredí, ktoré predstavuje detskú izbu, aby sa deti cítili čo najlepšie, pretože prirodzené prostredie je veľkým aspektom pri dosahovaní želaných výsledkov.

Osvojovanie si cudzieho jazyka nepredstavuje len samotný jazyk, ale i rozvoj v ďalších oblastiach života. Deti sa počas vyučovacieho procesu rozvíjajú i v povedomí o životnom prostredí, ďalších kultúrach, rešpektovaní rozdielov medzi kultúrami, učia sa pracovať v skupinách, rešpektovať názory ostatných a vyjadriť svoj vlastný názor, svoje pocity, želania, túžby. To znamená, že veľký dôraz sa kladie i na rozvoj medziľudských vzťahov a samotného jedinca.

Vyučovací proces prebieha v malých skupinkách rozdelených podľa veku alebo formou individuálnych hodín, kde sa venujeme len 1 dieťaťu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.juliette.sk/jazykova-skolka#sigProId823f5ba171