individualne hodiny cadca jazykovy kurz 001Sú najefektívnejšia forma osvojovania cudzieho jazyka a u nás sa tešia mimoriadnej obľube.

Sú určené pre 1 alebo 2 klientov, čím sa stáva stretnutie pre klienta oveľa dynamickejšie, efektívnejšie, rýchlejšie napĺňa požiadavky a rýchlejšie dosahuje cieľ stanovený klientom, navyše pri 2 klientoch sa náklad na vyučovaciu hodinu znižuje o polovicu, čím sa táto forma výuky stáva pre klientov atraktívnou.

Maximálna flexibilita – klient si sám navrhne – kedy, o ktorej a ako často za týždeň sa potrebuje stretávať.

Vhodné pre klientov, ktorí sa z dôvodu nepravidelnej pracovnej doby v zamestnaní nemôžu zúčastniť kurzu, ktorý má pevne stanovený deň a čas, pre klientov, ktorí pracujú v zahraničí a na Slovensko prichádzajú v nepravidelných intervaloch, pre jazykovo nadané deti, pre deti, ktoré majú problém s cudzím jazykom a pre klientov, ktorí sa špecializujú na získanie medzinárodného certifikátu.

V ponuke pre všetky cieľové skupiny.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

individualne hodiny cadca jazykovy kurz 002

 jazykova skola cadca juliette anglictina individualna hodina