Okrem nemeckého a anglického jazyka vedieme výuku aj ruského, španielskeho a francúzskeho jazyka v miniskupinách alebo individuálnou formou. O metódach výuky, možnostiach intenzity a formy výuky, o jednotlivých úrovniach sa dočítate viac v tej sekcii, o ktorú máte záujem.

Najmä španielsky jazyk si hľadá cestičku ku klientom… považuje sa za najľahší jazyk na svete a po čínskom jazyku ním hovorí najviac ľudí...