jazykova skola cadca individualny kurz mAk ste skupinka ľudí, ktorí sa vzájomne poznajú, majú rovnaký cieľ v oblasti cudzieho jazyka (napr. maturitná skúška) a chcú navštevovať kurz len v rámci svojej skupiny, potom je pre Vás takáto forma vedenia kurzu najideálnejšia.

Po vstupnom rozhovore vypracujeme vzdelávací program na dohodnutú dobu, v ktorom sa snažíme zohľadniť všetky Vaše požiadavky a potreby v oblasti jazykového vzdelávania a cieľa.

Rovnako sa Vám maximálne snažíme zohľadniť Vaše požiadavky na určenie dňa a hodiny konania jazykového kurzu, pokiaľ to samozrejme kapacita jazykového centra ešte dovolí.

Máte otázky? Kontaktujte nás.