Moderná jazyková škola Čadca

...efektívnosť, flexibilita, ústretovosť...

Nemčina pre opatrovateľky

 

 

opatrovatelka-kurzyČo sa od opatrovateľstva vyžaduje ...
V poslednom období sa otvorili hranice s nemecky hovoriacimi krajinami, čo nám umožnilo ľahšie si nájsť prácu v zahraničí.

Využívajú to predovšetkým tí, ktorí chcú v zahraničí pôsobiť ako opatrovateľky/opatrovatelia. Veľký dopyt po tomto povolaní spôsobil ale to, že agentúry majú oveľa väčšie nároky na jazykové schopnosti uchádzača .... a povedzme si otvorene, že i pre nás je lepšie, keď sa s človekom, o ktorého sa staráme, vieme porozprávať, poznať jeho trápenia, želania, a tak zvýšiť vzájomné porozumenie.

 

 Niekedy totiž schopnosť vypočuť si, porozumieť tomu druhému, povzbudivé slovo a schopnosť vcítiť sa do kože toho druhého dokážu urobiť viac ako fyzická opatera... Okrem toho i rodinní príslušníci veľmi oceňujú, keď sa s opatrovateľkou vedia dohovoriť na slušnej úrovni a od spokojnosti sa potom odvíja veľa ďalších aspektov ...


Klienti sa k nám stále vracajú ...
Jazykové kurzy nemčiny pre opatrovateľky poriadame už 6 rokov. Za ten čas sme si na základe vlastných skúseností vypracovali vlastný vzdelávací systém pre vekovú kategóriu ľudí, ktorí najviac odchádzajú do zahraničia za touto prácou (40 – 55 rokov) a získali sme množstvo spokojných klientov, ktorí sa k nám neustále vracajú v čase, keď sú doma a zdokonaľujú sa v oblasti nemeckého jazyka.


Neverte, že sa niekde naučíte po nemecky za 3 týždne! Cudzí jazyk je ucelený systém a potrebuje čas. Taktiež sa nepúšťajte do učenia samy. Môžete si totiž viac uškodiť, ako sa naučiť a zle naučené veci sa veľmi ťažko odbúravajú... Každý človek, ktorý sa začne venovať cudziemu jazyku potrebuje dobrý základ, pretože od neho sa odvíja všetko ostatné – chuť v cudzom jazyku pokračovať, vidieť výsledok, tešiť sa zo svojho vlastného úspechu ...


Aký kurz a akú formu si vybrať?


Jazykové kurzy pre opatrovateľky prebiehajú u nás vo viacerých formách a sú určené pre 2 cieľové skupiny:


1) Pre tých, ktorí majú málo času do odchodu za prácou, je k dispozícii:
a) 2-mesačný intenzívny kurz (50 vyuč.hodín)

 • prebieha 2x za týždeň, vždy 3 vyuč.hodiny
 • do 8 uchádzačov
 • cena 90 eur

b) 4-mesačný kurz (50 vyuč.hodín)

 • Prebieha 1x za týždeň, 3 vyuč.hodiny
 • Do 8 uchádzačov
 • Cena 90 eur

c) Individuálna forma výuky

 • 1 alebo 2 uchádzači
 • Záujemca si sám navrhne - kedy, o ktorej a ako často za týždeň sa potrebuje stretávať
 • Veľmi obľúbená forma výuky, ktorú využívajú najmä tí, ktorí sa z dôvodu nepravidelnej pracovnej doby v zamestnaní nemôžu zúčastniť kurzu, ktorý má pevne stanovený deň a čas.

 

2) Pre tých, ktorí rozmýšľajú, že by niekedy v budúcnosti hľadali prácu v zahraničí a začnú sa venovať cudziemu jazyku skôr, a tým majú dostatok času na kvalitnú prípravu v cudzom jazyku. K dispozícii je:
a) 10-mesačný jazykový kurz (100 vyuč.hodín)

 • 1x za týždeň, 3 vyuč.hodiny
 • Do 8 uchádzačov
 • Cena 180 eur (hradí sa na 2 splátky – september, január)

b) Individuálna výuka

 • 1 až 2 uchádzači
 • Pre tých, ktorí nemajú radi skupinové vyučovanie
 • Nemôžu sa zúčastniť kurzu z dôvodu zamestnania

c) Mini skupina

 • 3 až 5 uchádzačov
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú menší počet ľudí v kurze
 • Vzájomne sa poznajú a chcú kurz navštevovať v úzkom kruhu
 • Čas je flexibilný
 • Cena a počet hodín závisí od počtu ľudí v skupine

Cieľom kurzu je:

 • Ovládať základnú slovnú zásobu v oblasti opatrovateľstva
 • Osvojiť si slovnú zásobu v oblasti ľudského tela, chorôb, varenia, nakupovania, orientácie, domácnosti, v reštaurácii,...
 • Zvládať komunikáciu s lekárom, príbuznými
 • Ovládať základnú komunikáciu s pacientom v bežných situáciách pomocou reálnych modelových situácií
 • Zvládať telefonickú komunikáciu a mnoho ďalšieho ...
 • Dostanete množstvo potrebného materiálu!

Veľký dôraz sa kladie na komunikáciu, a to v bežných každodenných situáciách. U nás zažijete veľa zábavy pri osvojovaní cudzieho jazyka, lebo s humorom ide všetko ľahšie. Vo vyučovacom procese sa kombinujú viaceré formy vyučovania (interaktívne vyučovanie, hry, modelové situácie, počúvanie, reprodukcia,...), aby vyučovanie bolo dynamické, zmysluplné, zábavné, a aby Vám prinášalo radosť a výsledok. Vyučuje sa v príjemnom prostredí plnom zelene s možnosťou kávy, minerálky, sladkého občerstvenia,... jednoducho – aby ste sa cítili príjemne!

 

 

Aktuálne: Prihlášky do nového kurzu pre opatrovateľky od 04.09.do 20.09.2017 v čase 

                 13.00 do 16.00 hod. v priestoroch jazykového centra.Začiatok kurzu: po 20.09.2017

 

Ako sa prihlásiť?
E-mailom, telefonicky alebo online prihláškou kedykoľvek do 23.06.2017! 

 

Máte otázky? Kontaktujte nás.

galeria ikonka

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby