jazykova skola cadca juliette kurz opatrovatelkyČo sa od opatrovateľstva vyžaduje ...

V poslednom období sa otvorili hranice s nemecky hovoriacimi krajinami, čo nám umožnilo ľahšie si nájsť prácu v zahraničí.

Využívajú to predovšetkým tí, ktorí chcú v zahraničí pôsobiť ako opatrovateľky/opatrovatelia. Veľký dopyt po tomto povolaní spôsobil ale to, že agentúry majú oveľa väčšie nároky na jazykové schopnosti uchádzača .... a povedzme si otvorene, že i pre nás je lepšie, keď sa s človekom, o ktorého sa staráme, vieme porozprávať, poznať jeho trápenia, želania, a tak zvýšiť vzájomné porozumenie.

Niekedy totiž schopnosť vypočuť si, porozumieť tomu druhému, povzbudivé slovo a schopnosť vcítiť sa do kože toho druhého dokážu urobiť viac ako fyzická opatera... Okrem toho i rodinní príslušníci veľmi oceňujú, keď sa s opatrovateľkou vedia dohovoriť na slušnej úrovni a od spokojnosti sa potom odvíja veľa ďalších aspektov ...


Klienti sa k nám stále vracajú ...

Jazykové kurzy nemčiny pre opatrovateľky poriadame od vzniku jazykovej školy. Za ten čas sme si na základe vlastných skúseností vypracovali vlastný vzdelávací systém pre vekovú kategóriu ľudí, ktorí najviac odchádzajú do zahraničia za touto prácou (40 – 55 rokov) a získali sme množstvo spokojných klientov, ktorí sa k nám neustále vracajú v čase, keď sú doma a zdokonaľujú sa v oblasti nemeckého jazyka.

Neverte, že sa niekde naučíte po nemecky za 3 týždne! Cudzí jazyk je ucelený systém a potrebuje čas. Taktiež sa nepúšťajte do učenia samy. Môžete si totiž viac uškodiť, ako sa naučiť a zle naučené veci sa veľmi ťažko odbúravajú... Každý človek, ktorý sa začne venovať cudziemu jazyku potrebuje dobrý základ, pretože od neho sa odvíja všetko ostatné – chuť v cudzom jazyku pokračovať, vidieť výsledok, tešiť sa zo svojho vlastného úspechu ...


Aký kurz a akú formu si vybrať?

Jazykové kurzy pre opatrovateľky prebiehajú u nás vo viacerých formách a sú určené pre 2 cieľové skupiny:

1) Pre tých, ktorí majú málo času do odchodu za prácou, je k dispozícii:

a) 2-mesačný intenzívny kurz

 • prebieha 2x za týždeň, 2 alebo 3 vyuč.hodiny (závisí od počtu klientov v skupine)
 • do 6 uchádzačov
 • cena 100 eur

b) 4-mesačný kurz

 • Prebieha 1x za týždeň, 2 alebo 3 vyuč.hodiny
 • Do 6 uchádzačov
 • Cena 100 eur

c) Individuálna forma výuky

 • 1 alebo 2 uchádzači
 • Záujemca si sám navrhne - kedy, o ktorej a ako často za týždeň sa potrebuje stretávať
 • Veľmi obľúbená forma výuky, ktorú využívajú najmä tí, ktorí sa z dôvodu nepravidelnej pracovnej doby v zamestnaní nemôžu zúčastniť kurzu, ktorý má pevne stanovený deň a čas.

2) Pre tých, ktorí rozmýšľajú, že by niekedy v budúcnosti hľadali prácu v zahraničí a začnú sa venovať cudziemu jazyku skôr, a tým majú dostatok času na kvalitnú prípravu v cudzom jazyku. K dispozícii je:

a) 10-mesačný jazykový kurz

 • 1x za týždeň, 3 vyuč.hodiny
 • Do 6 uchádzačov

b) Individuálna výuka

 • 1 až 2 uchádzači
 • Pre tých, ktorí nemajú radi skupinové vyučovanie
 • Nemôžu sa zúčastniť kurzu z dôvodu zamestnania

c) Mini skupina

 • 3 až 5 uchádzačov
 • Pre tých, ktorí uprednostňujú menší počet ľudí v kurze
 • Vzájomne sa poznajú a chcú kurz navštevovať v úzkom kruhu
 • Čas je flexibilný
 • Cena a počet hodín závisí od počtu ľudí v skupine

Cieľom kurzu je:

 • Ovládať základnú slovnú zásobu v oblasti opatrovateľstva
 • Osvojiť si slovnú zásobu v oblasti ľudského tela, chorôb, varenia, nakupovania, orientácie, domácnosti, v reštaurácii,...
 • Zvládať komunikáciu s lekárom, príbuznými
 • Ovládať základnú komunikáciu s pacientom v bežných situáciách pomocou reálnych modelových situácií
 • Zvládať telefonickú komunikáciu a mnoho ďalšieho ...
 • Dostanete množstvo potrebného materiálu!

Veľký dôraz sa kladie na komunikáciu, a to v bežných každodenných situáciách. U nás zažijete veľa zábavy pri osvojovaní cudzieho jazyka, lebo s humorom ide všetko ľahšie. Vo vyučovacom procese sa kombinujú viaceré formy vyučovania (interaktívne vyučovanie, hry, modelové situácie, počúvanie, reprodukcia,...), aby vyučovanie bolo dynamické, zmysluplné, zábavné, a aby Vám prinášalo radosť a výsledok. Vyučuje sa v príjemnom prostredí plnom zelene s možnosťou kávy, minerálky, sladkého občerstvenia,... jednoducho – aby ste sa cítili príjemne!

Máte otázky? Kontaktujte nás.