Milí rodičia, často dostávam túto otázku, ktorú Vám rada zodpoviem nielen z pohľadu mamy 2 dcér, ale i z pohľadu svojich dlhoročných skúseností v oblasti výuky cudzieho jazyka. 
Detský vek je obdobie, kedy dieťa vníma všetko okolo seba veľmi citlivo a intenzívne. Je to čas schopnosti najlepšie prijímať nové informácie, uložiť vo svojej hlavičke prirodzený spôsob osvojenia si nového jazyka.

Učiť sa cudzí jazyk od 3 rokov predstavuje aktivity, ktoré deti upútajú a zároveň rozvíjajú ich predstavivosť tak, aby všetko vnímali ako hru.

Vaše deti budú u nás spievať, tancovať, maľovať, kreatívne tvoriť nielen prostredníctvom hier, ale aj interaktívneho sa zapájania do vyučovacieho procesu. Výuka prebieha v prostredí, ktoré je zariadené ako detská izba s množstvom hračiek a zelene, aby sa deti cítili čo najlepšie, pretože prirodzené prostredie je dôležitým aspektom pri dosahovaní želaných výsledkov. Samozrejmosťou je pitný režim a sladká odmena na konci vyučovania.

Naša výuka nepredstavuje len samotný jazyk, ale i rozvoj v ďalších oblastiach života a v neposlednej rade pripravuje Vaše deti postupne do 1.ročníka ZŠ, nakoľko sa tu deti učia pracovať v skupine, počúvať pokyny lektora k pripraveným aktivitám, a tým sa učia pozornosti a schopnosti koncentrácie, s čím majú najväčší problém pri nástupe do 1.ročníka ZŠ. Investíciou do včasného jazykového vzdelávania dávate svojim deťom obrovskú devízu do budúcnosti a umožňujete im budovať si pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, čo odbúrava problémy s cudzím jazykom neskôr na ZŠ a SŠ. Kurzy ANJ a NEJ pre deti od 3 rokov sa tešia u nás mimoriadnej obľube nielen u detí, ale i u rodičov, ktorí sú nám v rámci spätnej väzby vďační najmä za to, že v škole problém s cudzím jazykom už riešiť nemusia.