Milí priatelia,za posledné 4 roky som zaznamenala u nás značný vzostup záujmu o nemecký jazyk, čo je z môjho pohľadu spôsobené viacerými faktormi. Prvým z nich je špecializácia jazykovej školy na tento jazyk. Záber je veľmi široký - od 3ročných detí cez školopovinné deti, maturantov, dospelých v rôznych špecializáciách (opatrovateľky, kuchár, čašník, obchodná komunikácia…) na úrovniach A1-C1 s možnosťou prípravy na medzinárodné certifikáty.

Taktiež forma výuky je rôznorodá - od individuálnej výuky, cez miniskupiny (2, 3, 4 klienti), kurzy (5 - 6 klientov) až po firemné kurzy zostavené podľa individuálneho plánu.

Ďalším faktorom je poloha nášho krásneho Slovenska v strede nemecky hovoriacich krajín, ktoré nám ponúkajú pracovné príležitosti a veľké zastúpenie nemeckých firiem v našej oblasti.

Nezanedbateľný je faktor pretláčania anglického jazyka na základnej škole do pozície prvého povinného jazyka, čím sa rodičom zobrala možnosť po zvážení rozhodnúť o prvom jazyku pre svoje dieťa, a tým, v neposlednej rade, je to faktor stále väčšej uvedomelosti rodičov, aký dôležitý je nemecky jazyk z hľadiska dopytu firiem, a taktiež fakt, že čím skôr umožnia deťom jazykové vzdelávanie, tým ľahšie si dieťa cudzí jazyk osvojí, nakoľko sa snažíme deťom vybudovať vzťah k jazyku, a tým sa mu stane jeho učenie prirodzenejšie a spontánnejšie.

Dať možnosť dieťaťu učiť sa nemecký jazyk je veľmi dobrá voľba a rozhodnutie rodičov, nakoľko je to obrovská devíza do ich budúcnosti z hľadiska lepšieho sa uplatnenia na trhu práce...