Ponuka nových kurzov:

1) KURZ NEMECKÉHO JAZYKA pre začiatočníkov/falošných začiatočníkov

Začiatok: 23.01.2023 v čase 17.10 - 18.40 hod.
Počet klientov: 3-5
Cena: 120-140 euro/20 vyuč.hod. (podľa počtu klientov)


2) KURZ NEMECKÉHO JAZYKA pre mierne pokročilých (úroveň A1)

Začiatok: 19.01.2023 v čase 15.30 - 17.00 h
Počet klientov: 3-5
Cena: 120-140 euro/20vyuč.hod. (podľa počtu klientov)


3) KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA pre začiatočníkov/falošných začiatočníkov

Začiatok: 25.01.2023 v čase 17.10 - 18.40 h
Počet klientov: 3-5
Cena: 120-140 euro/20 vyuč.hod. (podľa počtu klientov)


4) KURZ ANGLIČTINY pre MALÉ DETI od 4 rokov

Začiatok: 27.01.2023 v čase 16.45-18.15 hod.
Počet detí: 5-7
Cena: 179 euro/30 vyuč.hod.