Veľmi som uvítala, že aj v našom meste sa dá nájsť kvalitné jazykové centrum, v ktorom je vynikajúca výučba cudzích jazykov. Oceňujem najmä individuálny prístup, odbornosť a profesionalitu jazykového centra Juliette, ktoré navštevujú obe moje deti. Ako rodič oceňujem ich výsledky dvojnásobne. Z toho dôvodu veľmi pekne ďakujem za excelentnú prípravu syna na maturitu a rozširovanie jazykových zdatností u dcéry. Jazykovému centru Juliette pod vedením Mgr. Júlie Cabukovej prajem zo srdca veľa úspechov a doporučujem skutočne všetkým, pretože tu sa naviac vyučujú cudzie jazyky s láskou. Veľmi pekne ďakujem.