Obľúbenú letnú týždennú anglickú škôlku pre deti od 4 do 6 rokov Vám tento rok ponúkame v 2 termínoch:

  • 10.07. - 14.07.2023
  • 21.08. - 25.08.2023

Jazyková škôlka je v čase 9.00 – 11.15 hod.

Cena anglickej škôlky je 89 euro.
Prihlášky je možné poslať do 16.06.2023.

Osvojovanie si cudzieho jazyka nepredstavuje len samotný jazyk, ale i rozvoj v ďalších oblastiach života. Deti sa počas vyučovacieho procesu rozvíjajú i v povedomí o životnom prostredí, ďalších kultúrach, rešpektovaní rozdielov medzi kultúrami, učia sa pracovať v skupinách, rešpektovať názory ostatných a vyjadriť svoj vlastný názor, svoje pocity, želania, túžby. To znamená, že veľký dôraz sa kladie i na rozvoj medziľudských vzťahov a samotného jedinca.

Vaše deti budú u nás spievať, tancovať, maľovať, kreatívne tvoriť nielen prostredníctvom hier, ale aj interaktívneho sa zapájania do prirodzeného vyučovacieho procesu.

Na konci stretnutia ich bude čakať vždy zaslúžená sladká odmena.

V jazykovom vzdelávaní je možné následne pokračovať od konca septembra 2023 v ročnom vzdelávaní. Radi budeme vzdelávať Vaše deti, s nami sa stane pre nich angličtina hrou. Čím skôr začnú, tým bude pre nich v škole jednoduchšia a rodičia sa s nimi nebudú musieť učiť :)

Poďte sa s nami učiť, tešíme sa 😊!

Prihláška na letnú anglickú jazykovú škôlku